Катачылык

4
0
4
Тилекке каршы, катачылык кетти.
Мындай баракча жок
Негизгиге