Wet & Dry Perfect Me ýüz üçin pudra

Islendik görnüş üçin bir pudra

Satyn almak
“Täze heşpleri üýtgetmegi we synap görmegi gowy görýärin. Hünärine görä bu diňe bir sahnada däl, eýsem durmuşda-da bolýar. Wet & Dry pudra maňa bu meselede kömek edýär. Men oňa ynanýaryn! "
Darýa Melnikowa,
aktrisa

Islendik görnüş üçin bir pudra

“Täze heşpleri üýtgetmegi we synap görmegi gowy görýärin. Hünärine görä bu diňe bir sahnada däl, eýsem durmuşda-da bolýar. Wet & Dry pudra maňa bu meselede kömek edýär. Men oňa ynanýaryn! "
Darýa Melnikowa,
aktrisa‎
Satyn almak

Ýüz üçin pudraWet & Dry Perfect Me

Uniwersal pudra. Makiýažyňyza baglylykda dykyzlygy saýlaň: ýeňil we tebigy ýa-da agşamky äheň. Islendik çözgüt üçin iki hereket. Pudra ýagly şöhle saçmagynyň öňüni alýar we deriniň kemçiliklerini ajaýyp gizleýär.

Вид КоробкиВид пудры в закрытом состоянииВид пудры в открытом состоянии

4kölegetebigy mat
finiş üçin.

Рассыпанная пудра
Şok-baha
Tebigy bej(Art. 6364)
Şok-baha
Altyn bej(Art. 6379)
Şok-baha
Farfor(Art. 6349)
Şok-baha
Pil süňki(Art. 6533)

Daş görnüşi

Suratda:

Darýa Melnikowa,

aktrisa

внешний видвнешний видвнешний видвнешний видвнешний видвнешний видвнешний видвнешний видвнешний вид
Pudrany açmak
Pudrany ýapmak
Satyn almak
Siziňki
bary-ýogy
 • Модное исполнение

  Moda ýerine ýetiriş

  magnit ýapylyşy bilen ajaýyp gaplamalarda çalşyp bolmajak gözellik önümi.

 • Компактный футляр

  Ykjam gaplama

  uly aýnaly iki bölege bölünýär: tonal serişde we kosmetika gubka bilen perforirlenen esas.

 • Небольшие отверстия

  Ownuk deşikler

  gubkanyň suw bilen degeninden soň "dem almagyna" we guramagyna mümkinçilik berýän howanyň aýlanmagyna kömek edýär.

1 önüm,Ullanmagyň 2 usuly.4 dürli täsir

1

Pudrany gury çotga ýa-da gubka bilen çalyň

2

Has dykyz we has giňişleýin gurşaw üçin gözellik önümini ulanmazdan ozal gubkany suw bilen ýeňilleşdiriň.

GirlPowderBrushPowderSpongeGirl

Sen üýtgeşik wagtyň, ýöne pudra bir!

Agyr kremli örtük ýa-da açyk reňk düzedişi

Wet & Dry innowasiýa gibrid gurluşy, ýörite Faberlic üçin italýan kosmetika kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi.

флаг италии
Ancorotti Cosmetics
 • Girl
  1
  Iň ýeňil täsir üçinçotga bilen pudrany ýüziňize çalyň
 • Girl
  2
  Iň ýeňil täsir üçingury sponj bilen pudrany ýüziňize çalyň
 • Girl
  3
  Iň ýokary örtük üçin pudrany çygly gubka bilen çalyň. Munuň üçin gubkany çyglaň we gowy gysyň.

Deňi-taýy bolmadyk gözellik formulalary
we ajaýyp bahada italýan hili

Powder

Sosial ulgamlarda baglanyşygy paýlaşyň we dostlaryňyzy çagyryň

Salgynyň ugrukdyrylmagy üçin sahypa giriň
çykgyt bilen paýlaşmak