Super baha

Aýallar üçin Mur Mur parfýum suwy

ezyna gaýtaryp bolýar
Artikul: 3086
ambarda bar
siziň bahaňyz:
799 руб.
öňki baha
1 600 руб.

beýany düzüm häsiýetnama nädip ulanmaly sertifikatlar

Gyzlar hökman pişiklerden gelýändir. Islän ýerimizde ýöräp, ýumşaklygymyz bilen başgalary özüne çekýäris. Biz oýnaýarys. Bize kiçijik degişmeler we islegler rugsat berilýär.

Içki pişigiňizi eýýäm açdyňyzmy?

Mur Mur hoşboý ysy diňe Faberlic üçin dünýä belli fransuz parfýumeri Bertran Dýuşofur tarapyndan döredildi.

Ysyň ugry : kokos bellikleri bilen näzik kremli gurman ysy.

Durmuşyň özi ýaly süýji. Pişik ýaly näzik. Kokosyň süýjüligi bilen oýnaýan keýpiňizi güýçlendiriň. Biraz gülkünç boluň - kremli kofe we ​​ak şokoladdan lezzet alyň.

Esasy bellikler: kokos, kremli kofe, ak şokolad.

Mur Mur parfýumyň olfaktor piramidasy:
ýokarky bellikler: süýji mämişi, kokos gülü, alp gyrmyzy.
ýürek bellikleri: kokos, kremli kofe, pagta gül, ak şokolad.
Şleýf : wanil, muskus, ak moh.

Wanil we muskanyň belliklerinden dokalan, yzyňy şleýf galdyr. Hemme zat mur-mur bolýar!

Gaplamak : 50 ml pürküji çüýşesinde bar.
Möhleti gutarýan senesi : paketde görkezilen önümçilik senesinden 5 ýyl.

Alcohol denat., Aqua, Parfum, Linalool, Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Limonene, Isoeugenol, Geraniol, Citral.

göwrüm:50ml

öndürüji ýurt:Russiýa

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Ysy nädip dogry ulanmaly?

Hoşboý ys gan aýlanýan ýerinde iň gowy "eşdilýär":

  • bilek bogun (impulsy ölçän ýerimiz);
  • tirsek bogun (içki tarap);
  • gulaklaryň aňyrsynda;
  • döşdäki oýuk.

Saçlar ysy gowy saklaýar, şonuň üçin kelläňize we arkaňyza "sepip" bilersiňiz.

Eger hakykatdanam ýakymly ys arkaňyzda “uzalmagyny” isleseňiz, hoşboý ysy dyzlaryň aşagyna we köýnegiň ujuna içki tarapdan ulanyp bilersiňiz.

Ahyrynda, ýokary sepip we bu buluda girmegiňizi maslahat berýäris.

Ysy nädip saýlamaly?

1-nji düzgün Birbada köp tagam synamaň. 3-4 ys bilen tanşyň, şonda siz bulaşmarsyňyz we ysy ýadyňyza düşer.

2-nji düzgün. Çüýşäniň hoşboý ysyny gapaga sepmäň. Çüýşeden ýa-da nusgadan ysy göni diňlemezlige çalşyň. Düwürtikde ýa-da arassa eliňizde dakyň. Halaýan ysyňyzy saýlanyňyzdan soň, deriňizde nähili ýaşaýandygyna düşünmek üçin deriňize ulanyň. Şol bir ys size we dostuňyza düýbünden başgaça bolup biler.

3-nji düzgün. Ilkinji täsirinden hoşboý ys almaň. Onuň bilen biraz ýöräň , iň üýtgewsiz, ýokarky bellikler gowşandan soň günüň dowamynda size ýoldaş boljak ýürek belliklerine garaşyň ( 15-30 minutdan soň ). diňe şondan soň saýla.

4-nji düzgün. howa we ýagdaý faktorlaryna serediň. Çygly ýyly howada yslaryň sowuk we gurak howadan has güýçli ýaýrandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Has ýeňil yslar köptaraply we açyk we güýçli kompozisiýalar ofisde ýa-da kenarda hemişe ýerlikli bolup bilmez. Aöne romantik senede, özlerine ünsi has köp çekýärler.

5-nji düzgün. Ys saýlamak prosesini lezzetli ediň. Gowy keýp, ys saýlamak ýaly kyn meselede iň gowy geňeşçi .

siziň bahaňyz:
799 руб.
öňki baha
1 600 руб.
Teklipler we teswirler: 62
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
ЕМ
Елизавета М.
715234562 | 10.05.2021
baha
заказала эту водичку жду её.Говорят водичка бомба.
АП
Анастасия П.
723836115 | 07.05.2021
baha
Водичка шикарная❤️
ВЕ
Виктория Е.
717619260 | 03.05.2021
baha
Запах приятный)) мне очень понравился
МК
Марина К.
722748970 | 01.05.2021
baha
Влюбилась в эти духи!очень стойкие,на следущее утро даже пахнут. Другие духи в фаберлике,которые я брала не такие стойкие. Запах сладенький,приятный. Не всегда бывают в наличии,видимо раскупают быстро. Буду ещё покупать,аромат мне подошёл.
МС
Марина С.
722598472 | 28.04.2021
baha
Когда появится в наличии, очень жду.
НХ
Надежда Х.
719800164 | 24.04.2021
baha
запах восхетительный .Держится долго
ЁБ
Ёдгорой Б.
723416134 | 20.04.2021
baha
Суппер сладких оччен вкусна
ИМ
Иродахон М.
722590817 | 19.04.2021
baha
👍👍👍
КИ
Камила И.
715608045 | 13.04.2021
baha
Очень приятные духи, очень понравился аромат.
МУ
Мария У.
706494662 | 13.04.2021
baha
Очень приятный тёплый и вкусный аромат. Ненавязчивый, не приторный. Сладкий и манящий. Заказывала на свой страх и риск. Была приятно удивлена такому приятному аромату. Теперь это мой любимый аромат.