ONLINE

Erkekler üçin atyr nusgasy FABERLIC DON LEON

Artikul: 34190
ambarda bar
siziň bahaňyz:
50 руб.

beýany

düzüm

häsiýetnama

DON LEON diňe Faberlic üçin dünýä belli fransuz parfýumeri Tom Fontanom tarapyndan döredildi.

Abraýyňy inkär edip bolmajak pursaty! Haýwanlaryň patyşasynyň öňünde näme görüp bilersiňiz? Häkimiýet, asudalyk, mertebe gözegçiliksiz güýç, ynam, öz güýjüňi duýmak. Gorkmasaňyz we göz aýlamasaňyz, beýikliginiň bir bölejigini size ýetirer. Ondan soň hiç kim jedel etmäge het edip bilmez: sen-Ýolbars!

Ysyň ugry : amber agaçly ys.

Özüňizi yglan etmegiň wagty! Asylly reyhan we nepis darçyn, mahogany agajynyň ajaýyp sesi ýaly ysyny berýär. Abraýly ys kedr, weter we ak muskanyň ynamly yzy bilen tamamlanýar. Daş töweregiň hakyky hökümdarynyň kimdigini bütin dünýä jar etmegiň wagty geldi!

Erkekler üçin atyr piramidasy DON LEON:

Ýokarky bellikler : Sisiliýaly limon, gök reyhan, darçyn, ýaşyl alma.
Ýürek bellikleri : kölege, mahogany agajy, geran, raýtiýa.
Ýonma : ak amber, kedr, wetiwer, styraks, ak muskus.
Esasy bellikler : darçyn, mahogany agajy, ak amber.

Möhleti gutarýan senesi : öndürilen senesinden 5 ýyl.

Alcohol denat., Aqua, Parfum, Linalool, Limonene, Citral, Citronellol, Cinnamal, Geraniol.

göwrüm:1.5ml

öndürüji ýurt:Russiýa

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

siziň bahaňyz:
50 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar

Teklipler we teswirler

 : 1
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
ВЕ
Вадим Е.
711443998 | 13.02.2021
baha
Обалденный запах,просто супер