Super baha

Volume & Style saç üçin berk saklaýaň lak

Artikul: 2707
Seriya: Volume & Style
ambarda bar
siziň bahaňyz:
199 руб.
öňki baha
360 руб.

beýany

düzüm

häsiýetnama

nädip ulanmaly

Uzak wagtlap sakladyň! Islendik howada we islendik ýagdaýda saç düzümiňiz güýçli saç lagy bilen ajaýyp bolar!

  • Güýçli fiksasiýa stiliň uzak wagtlap saklanmagyna kömek eder.
  • Saçlary ýapyşdyrmaýar we artykmaç agyrlandyrmaýar.
  • Göwrüm berýär.

Çylşyrymly gül-miweli ys moda görnüşiňize iň soňky täsir galdyrar we inçe çekiji yz galdyrar.
Keratin toplumy buruşlary güýçlendirýär we goraýar, gowşaklygy azaldýar.
UV filtri saçyň reňkine we gurluşyna ýaramaz täsir edýän UVA we UVB şöhlelerini ajaýyp şekillendirýär.

Möhleti gutarýan senesi : gabynda görkezilen önümçilik senesinden 24 aý.

Alcohol Denat. 53,8 % vol., Isobutane, Propane, Butane, Acrylates / Octylacrylamide Copolymer, Aminomethyl Propanol, Panthenol, Aqua, Hydrolyzed Keratin, Benzophenone-3, Parfum, Linalool, Hexyl Cinnamal, Alpha – Isomethyl Ionone, Limonene, Citronellol.

agram: 141.4 gr

öndürüji ýurt:Russiýa

Серия:  Volume & Style

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Çüýşäni 2-3 sekunt güýçli silkäň. 30 sm uzaklykdan ýa-da saçyň tutuş uzynlygy boýunça sepiň.

Duýduryşlar : çüýşe basyş astyndadyr! Çüýşäniň bitewiligini bozmaň we çagalara bermäň! Gün şöhlesinden we 50 ° C-den ýokary gyzmakdan goraň! Açyk alawlaryň we gyzgyn zatlaryň ýanyna pürkmäň! 10 ° C-den pes bolmadyk temperaturada pürküň. Ýangyn howpy! Diňe daşky ulanmak üçin! Göz bilen gatnaşykdan gaça duruň! Önümi ulanylandan soň ýa-da möhleti gutarandan soň öý galyndylary hökmünde taşlaň.

siziň bahaňyz:
199 руб.
öňki baha
360 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar