paýlaşmak

"Kristal şöhle" Faberlic Home-de konsentrirlenen 2/1 gap-gaç ýuwýan gel

Seriya:  FABERLIC HOME
Artikul: 
30095
siziň bahaňyz
229 руб.
öňki baha
300 руб.
Elýeterli
Galereýa
Önüm hakda
düzüm
nädip ulanmaly
sertifikatlar
seslenmeler
"Kristal şöhle" Faberlic Home-de konsentrirlenen 2/1 gap-gaç ýuwýan gel
2in1

TEGMILSIZ ARASSA WE TEMIZ!
GAP-GAÇ ÝUWÝAN MAŞYN TÄSIRI

Allergiýa konserwantlar bolmazdan täsirli CLEAN LABEL formulalary - parabensler, CIT, MIT

0+skin frendlyimage10- 1 - 2 copyimage12image4

Gel ajaýyp arassalanýar we gap-gaç ýuwýan maşyn üçin howpsuz täsir döredýär. Formulanyň aýratyn tebigy bir bölegi aýnadan, kristaldan, keramikadan we farfordan hapalary ýuwmagy aňsatlaşdyrýar, şöhle saçýar we tegmiller bolmazdan guramagyny üpjün edýär. Önüm sowuk suwda täsirli bolup, äýnek, çakyr äýnegi, aşhana, nepis çin we emal we bezegli gap-gaçlara ideg etmek maslahat berilýär. Doly ýuwulýan, çagalaryň gap-gaçlaryny ýuwmak üçin amatly.

 • Superkonsentrat
 • Ýagy aňsatlyk bilen ýuwýar.
 • Gap-gaçlara we aýna şöhle berýär.
 • Aýna, inçe çin, ýalpyldawuk we bezelen gap-gaçlar üçin amatly.
 • Elleriň derisini guratmaýar.
 • Doly ýuwulýar.
 • Tegmillerden we garyndylardan goraýar.
 • Parabensiz we izotiazolinonlar ýok MIT & amp; CMIT.
 • Çaga gap-gaçlaryny, emziklerini, çüýşelerini, oýunjaklaryny ýuwmak maslahat berilýär.
Bişen tokaý malinalarynyň ýakymly ysy

* Gel öý haýwanlarynyň gap-gaçlaryny arassalamak üçin amatlydyr.

EKOLOGIKA ARASSA DÜZÜM:

 • Ösümlik komponentlerine esaslanýan biodegrirlenip bilinýän köp sanly toplum ýüzleri täsirli çyglaýar, ýagy we beýleki hapalary aňsatlyk bilen ýok edýär we gap-gaçlardan doly ýuwulýar.
 • Täzelik 100% tebigy ýuwmak kömegi arassalanmaga kömek edýär, aýna aýratyn öwüşgin berýär we gap-gaçlary tegmilsiz we çyzyksyz çalt guramagyny üpjün edýär.
 • Aromatiki maddalaryň gipoallergen düzümi (atyr) tokaý malinalarynyň ýakymly ysyny berýär.
 • Stol duzy oňaýly ýapyşyklygy saklamaga kömek edýär.
 • Biodegrirlenip bilinýän konserwatiw önümiň ýaramlylyk döwründe zyýanly mikroorganizmleriň ösmeginiň öňüni alýar.
 • Iýmit reňklemek jele ýakymly reňk berýär.

Möhleti gutarýan senesi: öndürilen senesinden 24 aý.

Göwrüm: 500.0 ml

Gelip çykan ýurdy: Russiýa

Seriýa:  FABERLIC HOME

düzüm

30% -den gowrak suw, kokos ýagynyň 5-15% natriý duzy, kokos ýagynyň alkil etoksizulfat, 5% -den az: kokos ýagyna esaslanýan surfaktant däl toplum, kokos ýagynyň natriý duzy, kokos ýagynyň alkil sulfat, amidopropil kokos ýagy , funksional ýuwujy goşundy, gipoallergen hoşboý ys, nahar bişirmek duzy, konserwant, iýmit reňklemeler

nädip ulanmaly

New ProjectKonsentrirlenen görnüşde
ýagy aýyrmak üçin önümiň bir damjasyny gubka goýuň we gap-gaç ýuwuň, soňra gowy çaýkaň.

New ProjectGarylan görnüşde
önümi gaýnadylan suwda 1:1-den 1:4 aralygynda garyşdyryp bolýar.

Goraýyş çäreler:
Çagalaryň elinden daşda saklmaly. Görkezilişi ýaly ulanyň. Göz bilen gatnaşykdan gaça duruň. Göz bilen degen ýagdaýynda derrew arassa suw bilen ýuwuň.

Saklamak şertleri:
Gurak ýerde + 5 ° C bilen + 25 ° C aralygynda saklaň.

Haryt seriýaFABERLIC HOME

Teklipler we teswirler

 : 3
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
ВЛ
Виктория Л.
705918486 | 29.07.2021
baha
Обожаю это средство для мытья посуды! Отмывает все отлично и это при том, что развожу его водой. А аромат - это вообще отдельная история, просто супер!
ЯЖ
Яна Ж.
723926892 | 26.05.2021
baha
Лучшее! Любимое средство! Один запах чего стоит!!!
ЕВ
Елена В.
718527159 | 22.04.2021
baha
Средство отличное, я его развожу водой, отлично работает ещё буду заказывать