ONLINE

Ysly aşhana sabyny Faberlic Home "Arassalyk we Gorag"

Artikul: 30203
Seriya: FABERLIC HOME
ambarda bar
siziň bahaňyz:
179 руб.
öňki baha
250 руб.

beýany düzüm häsiýetnama nädip ulanmaly sertifikatlar

Hlor, triklosan we alkogolsyz antibakterial täsir

EKOLOGIKI ARASSA DÜZÜM

Ösümlik komponentlerine esaslanýan biodegrirlenip bilinýän surfaktantlar toplumy täsirli nemlendirýär, ýagy we beýleki hapalary aýyrýar we ýüzlerden, aşhana gap-gaçlaryndan we ellerinden doly ýuwulýar.

Antibakterial komponent (undisilen kislotasynyň emele gelmegi) (undisilen kislotasynyň emele gelmegi) islenmeýän mikroorganizmleriň (bakteriýalar we kömelekler) ösmegini bökdeýär, kosmetiki önümler üçin maslahat berilýär, uzak antibakterial täsirini berýär.

Nahar duzy amatly ýapyşyklygy saklamaga kömek edýär.

Ýakymsyz yslary (himiki yslary) ýok etmek üçin gurlan tehnologiýa bilen hoşboý ysly maddalaryň ýörite gipoallergen düzümi, dürli islenmeýän yslary zyýansyzlandyrmak, näzik aloe wera ysyny bermek üçin işleýär.

Konserwatiw önümiň saklanyş möhletinde önümdäki zyýanly mikroorganizmleriň ösmeginiň öňüni alýar.

Limon kislotasy (organiki kislota) derä ýakyn- adaty pH önümini saklaýar.

Elleriňizi ýuwaşlyk bilen ýuwýar we guratmaýar , gaplary we aşhana gap-gaçlaryny ajaýyp arassalaýar. Netijeli antibakterial komponenti öz içine alýar we gigiýena arassalygyny üpjün edýär. Düzüminde alkogol we triklosan ýok.
Balykdan, sarymsakdan, sogan, çig etden, ýakymsyz ysly zatlardan, çilimlerden we başga-da köp agyr yslary täsirli we netijeli aýyrýar.

“AROMA CONTROL ” tehnologiýasy - formulanyň içindäki özboluşly komponentler “erbet yslary” gizlemeýär, içinden dürli ýakymsyz yslaryň molekulalaryny ýok edip, aýyrýar.

7/1 supereffekt

  • Ýakymsyz yslary ýok edýär.
  • Gubkalary, rakowinany we aşhana gap-gaçlaryny ýuwmak üçin: kesiş tagtalary, oklawlary, pyçaklary.
  • Antibakterial täsirli madda.
  • Hapalanmagy aýyrmak.
  • Nahar bişirilenden soň elleri arassalamak üçin.
  • Uzak täsir.
  • Aloe weranyň näzik ysy.

Möhleti gutarýan senesi : öndürilen senesinden 24 aý.

30% -den gowrak suw, kokos ýagynyň 5-15% natriý duzy, kokos ýagynyň alkil etoksulfaty, 5% -den az: antibakterial komponent (undisilen kislotasynyň emele gelmegi), kokos ýagyna esaslanýan nonion surfaktantlar, betaine amidopropil kokos ýagy, stol duzy, gipoallergen hoşboý ys, konserwant, limon kislotasy ...

göwrüm:300ml

öndürüji ýurt:Russiýa

FABERLIC HOME

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Sabyny az mukdarda gysyň, köpükläň, ýuwlandan soň suw bilen ýuwuň.

Howpsuzlyk çäreleri :
Iýmitden uzakda, ýapyk gaplarda saklaň. Göz bilen gatnaşykdan gaça duruň. Göz bilen degen ýagdaýynda derrew arassa suw bilen ýuwuň. Gerek bolsa lukmançylyk kömegini alyň.

Saklamak şertleri :
Gurak ýerde + 5 ° C bilen + 25 ° C aralygynda saklaň.

siziň bahaňyz:
179 руб.
öňki baha
250 руб.
Teklipler we teswirler: 1
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
ВФ
Вера Ф.
717331357 | 22.04.2021
baha
Мыло замечательное, нежное, приятный аромат. Устраняет запахи. Спасибо, Фаберлик!