Super baha
paýlaşmak

Protein Premium Bar erik we wanil tagamly belok protein batonçigy

Artikul: 
15766
siziň bahaňyz
99 руб.
öňki baha
200 руб.
Elýeterli
ezyna gaýtaryp bolýar
Galereýa
Önüm hakda
düzüm
sertifikatlar
seslenmeler
Protein Premium Bar erik we wanil tagamly belok protein batonçigy

Peýdaly zat tagamly bolup bilmez öýdýärsiňizmi?

glazur erik we wanil tagamly batonçik Protein Premium Bar synap görüň - bu pikiriňizi üýtgeder!

Häzirki wagtda durmuşyň häzirki depgini öz şertlerini kesgitläninde we iýmitlenmek ýaly hemme zatda "çalt" kararlar zerur bolanda, bu hoşboý ysly batonçik hakyky öwüşgin bolar!

Bu, açlygyny kanagatlandyrmak, gowy ýagdaýda we keýpde bolmak isleýänler üçin hakykatdanam sagdyn, kanagatlandyryjy we amatly nahar!

  • Şekersiz. Süýji söýüjiler üçin sagdyn alternatiwa.
  • Bedenine eýerýänler üçin zerur.
  • Ýanyňyz bilen alyp gitmek amatly.
  • Açlyk duýgusyny kanagatlandyrýar.
  • 21% belok bar.
  • Witaminleriň we minerallaryň goşmaça çeşmesi
  • Düzümindäki kollagen deriniň çeýeligini, saçyň we dyrnaklaryň, bogunlaryň we tendonlaryň ýagdaýyny gowulandyrýar.

Sagdyn iýmitler bilen açlygyň arasynda saýlamaň, glazur Protein Premium Bar, nirede bolsaňyzam häzirki zaman durmuşy üçin tagamly we sagdyn önümdir!

Möhleti gutarýan senesi: gapda görkezilen önümçilik senesinden 12 aý.

Saklamak şertleri: Asyl möhürlenen gaplamalarda + 4 ℃ + 25 temperaturada we 75% çyglylykda gurak, garaňky ýerde saklaň.

Laýyklyk jarnamasy

Agram: 35.0 gr

Gelip çykan ýurdy: Russiýa

Seriýa:  Premium protein bar

düzüm

Oligofruktoza siropy, konditer önümleri (süýjüdiriji maltitol, ösümlik ýagy (kakao ýagynyň ornuny tutýan), kakao tozy, süýtli poroşok, sorbitan tristearat emulsifikatory, lesitin emulsifikatory,wanilin tagamy), süýtli belok konsentraty, bugdaý süýümi gliserin, doňan guradylan erik, maltodektrin, inulin, kakao ýagy, gidrolizlenen kollagen, taýýarlanan suw, sink sitrat, natriý selenit, witamin premiksi (C witamini, niasin, E witamini, pantoten kislotasy, B6 witamini, B2 witamin, B1 fol turşusy, biotin, B12 witamini), C witamini, B6 witamini, tagamlar, kislotany sazlaýjy limon kislotasy, süýjüdiriji sukraloza, konserwant kaliý sorbaty.

Haryt seriýaPremium protein bar

Teklipler we teswirler

 : 1
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
ОЮ
Ольга Ю.
700928669 | 06.08.2021
baha
От лица всех сладкоежек спасибо Фаберлик за протеиновый батончик со вкусом десерта Эстерхази)))))))))) Полезный перекус с удовольствием и без вреда для здоровья)))))))))))))))