Kiçi tarelka

ezyna gaýtaryp bolýar
Artikul: 910070
Seriya: FABERLIC HOME
ambarda bar
siziň bahaňyz:
349 руб.
öňki baha
500 руб.

beýany düzüm häsiýetnama

Farfor gap-gaçlary çydamlylygy we ajaýyp öndürijiligi bilen tapawutlanýar.

Şeýle tabak rahat öý, nahary wagtynda stoluň bezegine öwrüler we ajaýyp baýramçylyk stoluna sazlaşykly ýerleşer we atmosferanyň dabaralydygyny nygtar!

Diametri - 19 sm.

farfor.

agram: 308 gr

öndürüji ýurt:Hytaý

FABERLIC HOME

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

siziň bahaňyz:
349 руб.
öňki baha
500 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar