Kiçi salat jamy

ezyna gaýtaryp bolýar
Artikul: 910072
Seriya: FABERLIC HOME
ambarda bar
siziň bahaňyz:
349 руб.
öňki baha
500 руб.

beýany düzüm häsiýetnama

Farfor gap-gaçlary çydamlylygy we ajaýyp öndürijiligi bilen tapawutlanýar.

Şeýle salat jamy rahat öý naharyny doldurar we ajaýyp kabul edişlikde baýramçylyk stolunyň hakyky bezegine öwrüler we atmosferanyň dabaralydygyny nygtar!

Ölçegleri:
Ýokarky diametri - 14 sm.
Beýikligi - 7,2 sm.

farfor.

agram: 480 gr

öndürüji ýurt:Hytaý

FABERLIC HOME

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

siziň bahaňyz:
349 руб.
öňki baha
500 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar