ONLINE
paýlaşmak

Antibakterial gap, 300 ml

Artikul: 
910224
siziň bahaňyz
349 руб.
öňki baha
500 руб.
Elýeterli
ezyna gaýtaryp bolýar
Galereýa
Önüm hakda
düzüm
seslenmeler
Antibakterial gap, 300 ml

Antibakterial konteýner saklamak, doňdurmak, ýylatmak, daşamak we käwagt nahar taýýarlamak üçin iň oňat kömekçi.

  • Materialyň düzümindäki antibakterial komponent mikroorganizmleriň ösmeginiň öňüni alýar we gaplarda önümleriň saklanyş möhletini ýokarlandyrýar.
  • Howany ewakuasiýa etmek üçin ýörite klapanlar okislenme prosesini we bakteriýalaryň ösüşini haýalladýar.
  • Konteýneriň düýbündäki aýrylýan drenaž gözenek gök önümlere we miwelere suwuklygyň ýygnanmagynyň öňüni alýar.
  • Konteýner möhürlenendir (syzmaýar we yslaryň geçmegine ýol bermeýär).
  • Arassalamak aňsat (gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz).
  • Amatly ergonomiki şekil, konteýnri sowadyjynyň gysga gurşawynda-da ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.
  • Doňduryjyda, mikrotolkunda (gapagyndaky klapan açylandan soň) ulanylyp bilner.
  • Göwrümi: 300 ml.

Ölçegi : 12 x 10 x 5,2 sm.

ÜNS BERMIŇ : alkogol düzümindäki önümleri ulanmaň, sebäbi bu antibakterial häsiýetleriň ýitmegine sebäp bolýar.

Agram: 82.0 gr

Gelip çykan ýurdy: Hytaý

düzüm

Polipropilen, silikon, antibakterial komponent.

Näme bilen birleşdirmeli

Teklipler we teswirler

 : 2
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
СГ
Сайгибат Г.
726421451 | 25.08.2021
baha
Качественная продукция!
АМ
Асильхан М.
724878781 | 24.05.2021
baha
Мне нравится это продукция