ONLINE
paýlaşmak

PJ035 Gyzlar üçin reňkli köýnek, ak / fuksiýa (markerler bar), ölçeg 116-122

Seriya:  Paint it!
Artikul: 
861166
siziň bahaňyz
1 199 руб.
öňki baha
1 500 руб.
ölçegleň tablisasy
Elýeterli
ezyna gaýtaryp bolýar
geýip görmek mümkin
PJ035 Gyzlar üçin reňkli köýnek, ak / fuksiýa (markerler bar), ölçeg 116-122

Egin-eşik çekmek gaty tolgundyryjy! Indi döredijilik hyjuwlaryny saklamagyň zerurlygy ýok. Gijeki eşikde göni çyzyp bilersiňiz, munuň üçin hiç kim sizi masgaralamaz!

Çagalaryň eşiklerinde haýsy reňk boljakdygyny özi karar bersin. Maşgala reňkleýji kitaby bolsun ýa-da çagalaryňyza döredijilikli boluň!

Soroçka- reňklemek:

  • Uzyn ýeňli
  • Ýeňiniň aşagynda trikotaj manjetlar
  • Açyk kroý
  • Tegelek boýn.
  • Ýakanyň bezegi
  • Giň gerimli kesmek.
  • Pagtadan edilen
  • Içinde mata üçin 3 marker

Model: PJ035

Agram: 201.0 gr

Gelip çykan ýurdy: Russiýa

Seriýa:  Paint it!

düzüm

100% pagta.

Haryt seriýaPaint it!

Teklipler we teswirler

 : 3
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
ლღ
ლანა ღ.
720146971 | 03.05.2021
baha
კარგია (это хорошо)
ღლ
ღონღაძე ლ.
723111437 | 02.05.2021
baha
კარგია (это хорошо)
ЛГ
Линпурат Г.
715362658 | 15.01.2021
baha
Сорочка хорошая, качественная, но раскрашивать можно только один раз, маркеры не отстирываются, одна клиентка брала, её девочка как хотела раскрасила все платье, а оно не отстирывается, уже поэтому перед тем как заказать, имейте ввиду.