ONLINE
paýlaşmak

PJB011 Oglan üçin reňkli jempir, ak (markerler bar), ölçeg 128-134

Seriya:  Paint it!
Artikul: 
861191
siziň bahaňyz
849 руб.
öňki baha
1 100 руб.
ölçegleň tablisasy
Elýeterli
ezyna gaýtaryp bolýar
geýip görmek mümkin
PJB011 Oglan üçin reňkli jempir, ak (markerler bar), ölçeg 128-134

Egin-eşik çekmek gaty tolgundyryjy! Indi döredijilik hyjuwlaryny saklamagyň zerurlygy ýok. Göni çyzyp bilersiňiz, munuň üçin hiç kim sizi käýinmez!

Çagalaryň eşiklerinde haýsy reňk boljakdygyny özi karar bersin. Maşgala reňkleýji kitaby bolsun ýa-da çagalaryňyza döredijilikli boluň!

Jemper reňklemek:

  • Uzyn ýeňli
  • Göni kroý
  • Tegelek boýn.
  • Ýakanyň bezegi
  • Pagtadan edilen
  • Içinde mata üçin 3 marker

Model: PJB011

Agram: 117.0 gr

Gelip çykan ýurdy: Russiýa

Seriýa:  Paint it!

düzüm

100% pagta.

Bu hatryt bilen satyn alýarlar

Teklipler we teswirler

 : 1
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
ИН
Инна Н.
724285135 | 01.07.2021
baha
Так футболка по качеству очень хорошая. Ребенок сильно обрадовался,но,есть большое Но. Она сильно маломерит. Раскрасить раскрасил,но носить не получится. Брала 128/134 ,рост ребенка 122. Короткая,влезает с треском. Печалька.