paýlaşmak

PJ041 Gyzlar üçin switşop-köýnek ,lawanda reňk, ululygy 116-122

Seriya:  L.OVE
Artikul: 
861249
siziň bahaňyz
1 399 руб.
öňki baha
1 700 руб.
Gelmegini garaşýas
ezyna gaýtaryp bolýar
geýip görmek mümkin
PJ041 Gyzlar üçin switşop-köýnek ,lawanda reňk, ululygy 116-122

Moda ýaş aýal-gyzlar hatda öýde owadan bolmak isleýärler! Näme üçin beýle däl? Pastel reňklerde ýasalan owadan goýunlaryň şekili bolan L.OVE eşikleriniň ýygyndysy ýylylyk, rahatlyk we oýnawaç keýp getirer!

Gyzlar üçin köýnek switşot:

  • Ýumşak pagta örtügi.
  • Tegelek boýn.
  • Göni siluet, pes egin çyzygy.
  • Öň tarapynda "Ajaýyp goýun" çap.
  • Boýnuň, önümiň aşagy we ýeňleriň aşagyndaky nagyşlar.

Model: PJ041

Agram: 231.0 gr

Gelip çykan ýurdy: Russiýa

Seriýa:  L.OVE

düzüm

80% pagta, 20% poliester.

Bu hatryt bilen satyn alýarlar