ONLINE
paýlaşmak

PJ046 Gyzlar üçin leginsler, gülgüne reňk, ululygy 140-146

Seriya:  L.OVE
Artikul: 
861277
siziň bahaňyz
649 руб.
öňki baha
800 руб.
Elýeterli
ezyna gaýtaryp bolýar
geýip görmek mümkin
PJ046 Gyzlar üçin leginsler, gülgüne reňk, ululygy 140-146

Moda ýaş aýal-gyzlar hatda öýde owadan bolmak isleýärler! Näme üçin beýle däl? Pastel reňklerde ýasalan L.OVE eşikleriniň oýnawaç ýygyndysy ýylylyk, rahatlyk we oýnawaç keýp getirer!

Gyzlar üçin leginsler:

  • Ýumşak pagta formasyndan ýasaldy.
  • Bili ýapyk rezinkada

Model: PJ046

Agram: 96.0 gr

Gelip çykan ýurdy: Russiýa

Seriýa:  L.OVE

düzüm

92% pagta, 8% spandeks.

Bu hatryt bilen satyn alýarlar