paýlaşmak

SO152 Yüň joraplar, gök reňk, ölçeg 36-38

Artikul: 
820456
siziň bahaňyz
499 руб.
öňki baha
650 руб.
Gelmegini garaşýas
SO152 Yüň joraplar, gök reňk, ölçeg 36-38

Reňkli angora towşan ýüň joraplary gyş üçin şeýle amatly we moda aksessuar. Aýaklaryňyz hökman rahat we ýyly bolar!

Bu ýüň joraplary özüňize, dostlaryňyza we maşgalaňyza hödürläň, sebäbi bu diňe bir ýakymly sowgat däl, aladanyň beýanydyr.

Model: SO152

Agram: 65.0 gr

Gelip çykan ýurdy: Hytaý

düzüm
40% шерсть, 38% полиамид, 20% акрил, 2% эластан.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar