Jynsy kurtga, bej reňk

ezyna gaýtaryp bolýar geýip görmek mümkin
Seriya: BURMATIKOV
Model: 041M2601
siziň bahaňyz:
3 299 руб.
öňki baha
4 400 руб.
Ýüke garaşýarys

beýany

düzüm

alada etme

häsiýetnama

nädip ulanmaly

Denim - hiç wagt stilden çykmajak täze klassikdir. Şonuň üçin denim köýnek islendik adamyň eşikleri üçin hökmany zat. Köýnek iş üçin ýa-da her gün tötänleýin eşik üçin ajaýyp isleg. Galyň denim matasy gyrmyzy däl we görnüşini ajaýyp saklaýar we adaty bej denim eşigi has owadan eder. Erkekleriň şkafyna ajaýyp we moda maýa goýumydyr.

 • Galyň ýuwulan denimdäki penjek.
 • Göni siluet.
 • Ilikli ýapylmagy.
 • Dik eplenen ýakaly.
 • Gursakdan ýasalan jübüler.
 • Ilikli düwmäni ýapmak üçin uzyn ýeňler.

Merkeziň arka uzynlygy:
46, 48, 50 – 79 ± 2 sm.
52, 54, 56/58 – 82 ± 2 sm.

98% pagta, 2% elastan.

 • Sowuk suwda (30 ° C çenli) goşmaça näzik režiminde maşynda ýuwmak, gysga sykma.
 • Akartmak gadagandyr.
 • 110 ° C-den ýokary bolmadyk temperaturada ütükläň.
 • Himiki arassalamak gadagandyr.
 • Barabanda guratmaň.
 • Ilki geýmezden ozal ýuwuň.
 • Çöwürip ýuwuň we ütükläň.
 • Beýleki eşiklerden aýratyn ýuwuň.
 • Ýuwulan wagtynda reňk ýitip biler.
 • Bu önümiň reňki açyk reňkli materiallaryň reňklenmegine sebäp bolup biler.
 • Seresap boluň: önüm geýilende beýleki eşiklere, esbaplara, mebellere, awtoulag oturgyçlaryna we ş.m. reňkläp biler.
 • Uzak wagtlao suwda saklamakdan gaça duruň.
 • Tegmil aýyryjy ulanmaň.
 • Süpürmäň.

agram: 845 gr

öndürüji ýurt:Bangladeş

Серия:  BURMATIKOV

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Her gün üçin ajaýyp Casual? Jynsy köýnekçesini futbolkalar, switerler, bokurdakly žempirler bilen birleşdirýäris ýa-da garaşsyz zat hökmünde ulanýarys. Jynsy balak, ýük balak, wilwet jalbar hem denim köýnek üçin ajaýyp. Saýlanan stile baglylykda şekile aýakgap, krossowka goşýarys.

siziň bahaňyz:
3 299 руб.
öňki baha
4 400 руб.
Haryt seriýaBURMATIKOV

Teklipler we teswirler

 : 5
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
КВ
Кира В.
703808542 | 28.06.2021
baha
рубашка отличная! заказала мужу на верх 50р взяли 48р, все подошло идеально! качество супер! муж доволен!
АР
Анастасия Р.
1154568 | 22.05.2021
baha
Заказывала мужу 54 размер, на рост 185 все хорошо село и даже длина рукава. Ткань плотная, поэтому рубашка "встала колом", возврат.
ЗД
Зекие Д.
724345647 | 12.05.2021
baha
Куртка супер. Муж в восторге. Взяли и брюки, качество отличное, смотрится достойно. Размер в размер.
СГ
Светлана Г.
702487093 | 26.04.2021
baha
Отличная куртка-рубашка! Действительно как куртка -ткань очень плотная. Сшита качественно. Муж доволен! Идет размер в размер. У мужа ОГ 104 см, 52 размер подошел идеально.
ЭА
Эльза А.
703922284 | 23.04.2021
baha
Куртка-рубашка очень красивая. заказала 54 размер. размер подошел идеально, по параметрам все соответствует. Джинс плотная на весну , на лето не вариан жарко будет. Но можно в прохладную. погоду одеть. Спасибо Фаберлик за такую красивую одежду. Заказала еще и джинсы с кормашками под эту рубашку, тоже все идеально подошло.