New

Giň balak, gara reňkli

ezyna gaýtaryp bolýar geýip görmek mümkin
Seriya: BURMATIKOV
Model: 031W3201
siziň bahaňyz:
3 499 руб.
öňki baha
4 700 руб.

beýany düzüm alada etme häsiýetnama nädip ulanmaly

Wagtlaýyn klassikler. Uzak wagtlap oýlanylýan garderopda elmydama nusgawy gara balak bar. Ýokarda atyrýar we dik oklar silueti wizual görnüşde uzadýar, nusgawy gara islendik eşik kölegesi bilen dostlaşar! Şeýle köptaraply model dürli stillere laýyk geler we jalbaryň süňküň üstündäki uzynlygy eşige Parižiň romantikasyny berer. Islendik pursat üçin ýangyn görnüşi!

 • Oklar bilen uzaldylan pagtada giň balak.
 • Orta otyrylyş, göni siluet, zynjyr berkidiji, gizlin çeňňek we düwmeli, gapdal jübüler, kemer aýlawlary.

Aýagyň uzynlygy:
65 ± 2 sm - ähli ululyklar üçin.

97% pagta, 3% elastan.

 • Sowuk suwda has näzik(30 ° C çenli) maşynda ýuwmak, gysga aýlaw.
 • Agartmak gadagandyr.
 • 110 ° C-den ýokary bolmadyk temperaturada ütük etmeli
 • Himiki arassalamak gadagandyr.
 • Barabanda guratmalydäl.
 • Ilki geýmezden ozal ýuwuň. Içine çöwürüp ýuwuň we ütük ediň. Gara reňkleri aýratyn ýuwuň. Meňzeş reňkli eşikler bilen ýuwuň.
 • Uzak wagytlap suwda goýmakdan gaça duruň.
 • Menek aýyryjy ulanmaň.
 • Sürtmäň.

agram: 274 gr

öndürüji ýurt:Hytaý

BURMATIKOV

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Balak üçin ajaýyp jübüt - gaýyklar! Şeýle hem, beýik ökjeli aýakgaplar, baletkalar ýa-da krossowkalar bilen birleşdirilip bilner. Şeýle balak üçin ýokarsy islendik zat bolup biler: köýnekler, futbolkalar, bluzkalar, kardiganlar, eşikler ýa-da ululykdaky modeller, switerler. Islendik kölegeler gara we esasanam süýt, goňur, zümrüd, fuksiýa, gorçisa bilen dostlaşar.

siziň bahaňyz:
3 499 руб.
öňki baha
4 700 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar
Teklipler we teswirler: 2
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
НШ
Наталья Ш.
708597307 | 04.04.2021
baha
Я уже написала отзыв. Где он?.Это не брюки, а спецодежда для кочегаров. Разочаровалась полностью.
НШ
Наталья Ш.
708597307 | 04.04.2021
baha
Брюки размер в размер. Цена им 300 рублей, не больше.Обыкновенная спецодежда для кочегаров. Разочарована. Деньги потрачены зря.