Torly köýnek,gara reňkli

ezyna gaýtaryp bolýar geýip görmek mümkin
Seriya: BURMATIKOV
Model: 031W4102
siziň bahaňyz:
3 499 руб.
öňki baha
6 000 руб.

beýany düzüm alada etme häsiýetnama nädip ulanmaly

Her bir aýalyň garderobynda gara köýnek bolmalydygyny hemmeler bilýär. Şeýle hem bu tor zenan materialdyr. Bu moda bilimlerini birleşdirýäris we owadan, batyrgaý we çylşyrymly gara dantelli köýnek alýarys. Gurnalan siluet bili, çyranyň ýeňlerini we ajaýyp gara tor şekilini täsirli we syrly edýär. Özüňe ynamly, rahat duýmak we üns merkezine bolmak aňsat!

 • Torly köýnek
 • Gurnalan siluet, arka tarapdaky gizlin zamok, gysgyçly 3/4 ýeň, trikotaj asty.

Merkeziň arka uzynlygy:
42, 44, 46 – 104±2 sm.
48, 50, 52 – 108±2 sm.

 • Esasy mata - 61% neýlon, 39% pagta.
 • Astar - 100% wiskoza.
 • Sowuk suwda has näzik(30 ° C çenli) maşynda ýuwmak, gysga aýlaw.
 • Agartmak gadagandyr.
 • 110 ° C-den ýokary bolmadyk temperaturada ütük etmeli
 • Himiki arassalamak gadagandyr.
 • Barabanda guratmalydäl.
 • Ilki geýmezden ozal ýuwuň. Içine çöwürüp ýuwuň we ütük ediň. Meňzeş reňkli eşikler bilen ýuwuň.
 • Çygly wagty şekillendiriň.
 • Buglamagy maslahat berýäris.
 • Uzak wagytlap suwda goýmakdan gaça duruň.
 • Menek aýyryjy ulanmaň.
 • Sürtmäň.

agram: 444 gr

öndürüji ýurt:Hytaý

BURMATIKOV

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Köýnegi nýud lodka, gara ýa-da açyk klaçly, merjen gulakhalkalar ýa-da halka gulakhalkalar bilen dolduryp, çylşyrymly, Golliwud görnüşini dörediň. Agşam makiýažy ýatdan çykarmaň we boýnuňyzy açmak üçin beýik priçoska edň.

Köýnek casual ýa-da ofis eşigi üçin ulanylyp bilner. Biz ony baletkalar bilen, beýik aýakgaply topuk, loferlar bilen birleşdirýäris. Adamyň egninden kurtka bilen dolduryp bolýar we bilini giň deri guşak bilen tapawutlandyryp bolýar.

siziň bahaňyz:
3 499 руб.
öňki baha
6 000 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar
Teklipler we teswirler: 3
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
ЕМ
Екатерина М.
706196088 | 28.03.2021
baha
Платье красивое. Но клиентке с 50м размером на подошло даже 52. Маломерит. И длина большая.
НС
Наталья С.
700923207 | 18.03.2021
baha
платье шикарное!но почему нет 52 го р-ра????
ДШ
Даяна Ш.
720028558 | 26.02.2021
baha
Платье шикарное... но почему нет больших размеров... очень многим оно понравилось... но из за размерного ряда...не все могут приобрести.