Örlen jempir, süýt reňkli

ezyna gaýtaryp bolýar geýip görmek mümkin
Seriya: BURMATIKOV
Model: 031W2302
siziň bahaňyz:
2 799 руб.
öňki baha
3 700 руб.

beýany düzüm alada etme häsiýetnama nädip ulanmaly

Rahatlyk we näziklik wagty geldi! Şonuň üçin ýumşak trikotaj jempir möwsümde hökman bolmaly! Islendik zat bilen ýeňil, howaly we zenan eşik döreder. Köpugurly we owadan süýtli reňk, göwrümli ýeňler we açyk boýuntyryk, jempeii esasy aýal eşikleriniň asyl bölegine öwürýär.

 • Açyk boýuntyrykly trikotaj jempir.
 • Göni siluet, tegelek boýun, göwrümli reglan ýeňler.

Merkeziň arka uzynlygy:
42, 44, 46 – 53±1 sm.
48, 50, 52 – 56±1 sm.
54, 56 – 60±1 sm.

53% pagta, 47% wiskoza.

 • Sowuk suwda (30 ° C çenli) goşmaça näzik maşyn ýuwmak, gysga aýlaw.
 • Gorizontal ýagdaýda guradyň.
 • Agartmak gadagandyr.
 • 110 ° C-den ýokary bolmadyk temperaturada ütük etmeli
 • Himiki arassalamak gadagandyr.
 • Barabanda guratmalydäl.
 • Ilki geýmezden ozal ýuwuň we ütük ediň. Içine çöwürüp ýuwuň. Meňzeş reňkli eşikler bilen ýuwuň.
 • Çygly wagty şekillendiriň.
 • Uzak wagytlap suwda goýmakdan gaça duruň.
 • Menek aýyryjy ulanmaň.
 • Sürtmäň.

agram: 270 gr

öndürüji ýurt:Hytaý

BURMATIKOV

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Goňur, goýy, ak, gara, gök süýt bilen ajaýyp birleşýär. Şonuň üçin aşaky, aýakgap we esbaplar saýlanylanda bu reňklere ýapyşýarys. Klýoş ýa-da palazzo balak, açyk ýa-da gara jyns, deri, ýalpyldawuk ýa-da örtülen ýubka saýlap bilersiňiz. Jempir bilen, aşagyna ak köýnek geýip, üstüne kurtka goşup, köp gatly eşik döredip bilersiňiz.

siziň bahaňyz:
2 799 руб.
öňki baha
3 700 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar
Teklipler we teswirler: 3
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
ЯГ
Яна Г.
707959443 | 10.03.2021
baha
Джемпер шикарный. Идёт размер в размер, сидит очень хорошо. Мягкий, удобный. Спасибо компании за такую продукцию.
ЕБ
Евгений Б.
709936301 | 03.03.2021
baha
На объём груди 88 заказала размер 42, поскольку не хотела слишком широкий свитер, который сел свободно, не в обтяг. К телу приятный, качество материала на высоте.
МС
Марина С.
770172845 | 27.02.2021
baha
Джемпер отвечает всем заявленным качествам-мягкий, пластичный, приятный к телу. Размер соответствует, свободный крой скрывает выпуклости, которые хотим спрятать. Молочный цвет более нарядный.