Switşot-tolstowka, gyzyl reňk

ezyna gaýtaryp bolýar geýip görmek mümkin
Seriya: NEON
Model: HWFR223
siziň bahaňyz:
1 899 руб.
öňki baha
2 400 руб.

beýany

düzüm

alada etme

häsiýetnama

Suratda:  Modeliň uzynlygy 172 sm, 80-60-88, Egin-eşigiň ölçegi XS

Ýumşak pagta futer tolstowkasy: :

 • Tegelek boýn.
 • Giň, uzyn siluet.
 • Egniniň çyzygy aşakda.
 • Öň tarapynda surat (nagyş).
 • Açyk şireli reňk.

80% pagta, 20% poliester.

 • Näzik ýuwulgada,sowuk suwda (30 ° C çenli) maşynda ýuwmaly.
 • 150 ° С.-dan ýokary bolmadyk temperaturada ütük etmeli
 • Agartmak gadagandyr.
 • Sykmaly däl
 • Himiki arassalamak gadagandyr.
 • Barabanda guratmaly däl

agram: 414 gr

öndürüji ýurt:Russiýa

Серия:  NEON

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

siziň bahaňyz:
1 899 руб.
öňki baha
2 400 руб.
Haryt seriýaNEON

Teklipler we teswirler

 : 1
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
СК
Светлана К.
721886987 | 01.07.2021
baha
мне понравилось