Igor Romanow "Maňa gygyrma!" Kitaby

Artikul: 10111
Seriya: Faberlic book
ambarda bar
siziň bahaňyz:
349 руб.
öňki baha
500 руб.

beýany häsiýetnama

“Maňa gygyrma!” kitaby: psihologiki çozuşdan gaça durmagyň 8 usuly.

Islendik çaknyşykdan ýeňiji bolup çykmak. Dawa-jenjeli iki sözlem bilen öçüriň. Serhetleriňizi hoşniýetlilik bilen goraň we duşmanlary gowy dostlara öwüriň.

Muny psihiatr, otuz ýyllyk tejribesi bolan psiholog Igor Romanow tarapyndan ýazylan kitap öwredýär. Konstruktiw gepleşiklere geçmäge kömek etmek üçin 8 usuly hödürleýär.

agram: 198 gr

öndürüji ýurt:Russiýa

Faberlic book

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

siziň bahaňyz:
349 руб.
öňki baha
500 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar