Anna Bykowa "Garaşsyz çaga" ýa-da "Ýalta ene" bolmak barada kitap

Artikul: 10112
Seriya: Faberlic book
ambarda bar
siziň bahaňyz:
349 руб.
öňki baha
500 руб.

beýany häsiýetnama

“Garaşsyz çaga, ýa-da nädip“ ýalta ene ”bolmak özüňizi nädip saklamalydygyňyzy we ene-atanyň rolundan çykmajak çeşme tapmalydygy hakda kitap.

Çaganyň garaşsyz durmuşa gitmegine bolan islegini nädip ösdürmeli. Çagalar we ene-atalar üçin ýönekeý we peýdaly terbiýe endikleri.

agram: 251 gr

öndürüji ýurt:Russiýa

Faberlic book

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

siziň bahaňyz:
349 руб.
öňki baha
500 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar
Teklipler we teswirler: 2
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
АК
Антонина К.
715212157 | 10.03.2021
baha
Очень классная книга. Без нравоучений. Много иллюстраций.
АК
Антонина К.
715212157 | 24.02.2021
baha
Книга НЕ в стиле нравоучений. Написана легко и понятно, есть иллюстрации. Очень довольна содержанием, советую к прочтению.