New

“Jan üçin towuk çorbasy. Haýwan hekaýalary", Jek Kenfild

Artikul: 10116
Seriya: Faberlic book
ambarda bar
siziň bahaňyz:
349 руб.
öňki baha
500 руб.

beýany häsiýetnama

"Kalp üçin towuk çorbasy: Haýwan hekaýalary" kitaby.

Öý haýwanlary durmuşymyza şatlyk, söýgi, oýunlyk getirýär. Olar gönüden-göni ruhumyz bilen gürleşýärler.

Bu ýygyndyda haýwanlar bilen durmuşyny üýtgeden adamlaryň arasyndaky berk baglanyşyk hakda täsir galdyryjy, näzik, gülkünç we ylham beriji hekaýalar bar.

agram: 269 gr

öndürüji ýurt:Russiýa

Faberlic book

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

siziň bahaňyz:
349 руб.
öňki baha
500 руб.