Aýallaryň guşagy, gara, ululygy 110

ezyna gaýtaryp bolýar geýip görmek mümkin
Artikul: 600657
Seriya: BURMATIKOV
elde ýok
Model: RMW006
siziň bahaňyz:
699 руб.
öňki baha
1 000 руб.
Ýüke garaşýarys

beýany

düzüm

häsiýetnama

Demir çelekli giň guşak diňe bir işleýän aksessuar däl, eýsem moda ýaýyň ajaýyp görnüşi. Beliňi güýçlendirer we şekiliň aýratynlyklaryny düzetmäge kömek eder.

Aksesuarlary dürli eşik önümleri bilen birleşdiriň we daş keşbiňizi has ýagty we täsirli ediň!

Ölçegi : 6 x 110 sm.

Ýokarky - eko-deri, esbaplar - gymmat däl metallaryň garyndysy.

agram: 151 gr

öndürüji ýurt:Hytaý

Серия:  BURMATIKOV

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

siziň bahaňyz:
699 руб.
öňki baha
1 000 руб.
Haryt seriýaBURMATIKOV

Teklipler we teswirler

 : 1
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
ВК
Вероника К.
703051551 | 31.03.2021
baha
Замечательный, ремень, такой как и хотела. На платье при охвате талии в 74 см застегнула на последнее отверстие. Если талия меньше, то будет большим.