ONLINE

Eplenýän gamyş saýawany, goňur-bordo

ezyna gaýtaryp bolýar geýip görmek mümkin
Artikul: 600704
ambarda bar
siziň bahaňyz:
999 руб.
öňki baha
1 400 руб.

beýany

düzüm

häsiýetnama

Erbet howa ýok wagty!

Eplenýän zontik islendik wagt howadan gizlenmäge mümkinçilik berer.

  • Klassiki reňk utgaşmasy.
  • Gümmeziň iň amatly ululygy.
  • Ýeňil we çydamly.

Ölçegleri:

Uzynlygy - 93 sm.

Gümmeziň daşky diametri 134 sm.

Suwdan goraýan örtükli mata, metal, plastik.

agram: 535 gr

öndürüji ýurt:Hytaý

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

siziň bahaňyz:
999 руб.
öňki baha
1 400 руб.

Teklipler we teswirler

 : 1
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
АП
Анна П.
709627308 | 02.07.2021
baha
такой большой зонтик ☔. трое п помещаемся